สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินฟอสเฟตบดมิลลิ่งหล่ออะไหล่อินเดีย