สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซานตุงเครื่องบรรจุไต้หวัน