สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความสำคัญของการขุดแร่ทองคำในแอฟริกาใต้