สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดมาตรฐานของทรายก่อสร้างแบ่งออกเป็นเกรด