สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนของโรงบดปูนเม็ดขนาดเล็ก