สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การอบแห้งก๊าซน้ำร้อนความดันบรรยากาศท่อน้ำหม้อไอน้ำเพื่อขาย