สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวช่วยสร้างการเป่าอยู่ใกล้ฉัน