สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดซีเมนต์แผนภาพการไหลกรวยบดมาตรฐาน