สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนการสร้างต่อตารางฟุตแอฟริกาใต้