สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเภทของโรงสีค้อนในโรงอาหารสัตว์ปีก