สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตถ่านหิน