สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฮาร์ดร็อคเหมืองหินในอินเดียสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ