สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนการบดย่อยรวมแอฟริกาใต้