สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นในพื้นที่หินปูน