สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค้าขายส่งเพนกวินตัวใหญ่ราคาโรงงาน