สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดผลกระทบที่ดีที่สุดสำหรับโรงงานบดหินแบรนด์