สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานโครงการเครื่องจักรตัดหินอ่อน