สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดย่อยขยะในงานก่อสร้างน่าจะมากขึ้น