สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบและการทำงานของโรงสีลูกกลิ้งแนวตั้ง