สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความแข็งของทรายและแร่เหล็ก