สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแบบหมุนได้ข้อดีและข้อเสียคืออะไร