สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนที่ชิ้นส่วนเครื่องจักรชำรุด