สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัตถุไนไอเบียมต่อสู้กับคั้น