สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกบดขนาดเล็กสำหรับน้ำสลัดทอง