สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดลูกบดใหม่รวมกับการประหยัดพลังงานความจุขนาดใหญ่