สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงโม่น้ำดีสำหรับขยะก่อสร้าง