สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กแมงกานีสสำหรับขากรรไกร