สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชมือสองขายบน