สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้เหมืองลูกชิ้นโรงงานเพื่อขาย