สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเรียนรู้ที่ทำลายหินแห่งชาติ