สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาโรงงานลูกเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง