สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มีเครื่องจักรที่บดทรายหยาบหรือไม่