สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำชีวมวลรวมสิ่งประดิษฐ์ล่าสุด