สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดเล็กใน