สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวป้องกันหน้าจอมอนิเตอร์ป้องกันแสงสะท้อน