สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำหน่ายอุปกรณ์โรงงานเฟอร์โรโครเมี่ยมและต้นทุนอินเดีย