สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หมายเลขสำหรับหน่วยบดเว็บไซต์