สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การบดและการกัดข้อกำหนดแร่สังกะสีขนาดอนุภาค