สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องตะกอนสารส้มเรย์มอนด์