สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าวางซ้อนกันได้