สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำเหมืองถ่านหิน