สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแร่ประเภทหินแห้งถ่านหิน