สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้จำหน่ายเครื่องย่อยหินขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศแซมเบีย