สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนโรงงานเหล็กแร่ลูก