สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองแร่แบไรท์ลักษณนามการลงทุนโรงงาน