สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เลสเตอร์กระเบื้องเหมืองรีไซเคิล