สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปริมาณสายการผลิตหินทรายกล่าวว่าความสำคัญทางกายภาพของผู้ผลิตสายการผลิตจงซาน