สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดมีชื่อเสียงอยู่ที่ไหน