สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การผลิตเครื่องอัดหยาบรุ่นยุโรปตัน