สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองไซต์สำหรับการขายทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย